موضوع تحقيق :چگونه مي توانيم پرخاشگري دانش اموز  ق ع را كاهش دهيم

نام محققين : حسين زينلي و علي عابدي

پيشينه تحقيق:

*مريم چكندي فاطمه نيك نفس ، بررسي علل پرخاشگري دانش اموز ح م در دبستان پسرانه ميرك ،كارشناسي ، پايان نامه ،جناب اقاي خزايي،دبستان پسرانه ميرك ،كلاس پنجم دبستان بهار1382،پريسنامه ،مشاهده،

نتايج و پيشنهاد : نتايج جامه از تجزيه و تحليل اطلاعات بدست امده در جهار قسمت به شرح زير  بيان مي گردد:

الف ) خانواده   ب) مدرسه  ج )دوستان و همكلاسي  د)اجتماع

*مريم صياحي ، بررسي و مطالعه ي رفتار نوجوان پرخاشگر اشرف . ب ،كارشناسي ،پايان نامه ، جناب اقاي سيد حميد اسحاقيان ،مدرسه راهنمايي فضيلت منطقه بجستان ،كلاس اول راهنمايي،1382، مصاحبه ، مشاهده

نتايج:

پرخاشگري به صورت رفتاري كه قصد از ان صدمه رساندن به ديگران مي باشد تعريف مي شود

پيشنهاد :

امروزه بيشتر روانشناسان تربيتي معتقدند كه كاركنان مدرسه در سلامت روان دانش اموزان نقش هاي حساس هستند

*علي رضا باقري ، پرخاشگري ، كارشناسي ،پاياننامه ، اقاي شكيب ،دبستان غير انتفاعي نوين مشهد ،كلاس سوم دبستان،تابستان1372 ،پرسش نامه ، مشاهده

توصيه و پيشنهادات :

الف ، توصيه به اوليا دانش اموز : به دانش اموزان مسئوليت بدهيد-تشويق او در كار هاي مثبت كه انجام مي دهيد

ب ) توصيه به معلم : با خانواده ارتباط بيشتري داشته باشد از برخورد هاي نامطلوب جلو گيري كند

*ليلا فولاديني، پرخاشگري ،تحقيق موردي كارشناسي ، پاياننامه ،عبد الحميد شكيب ، دبستان روستاي نوري شهرستان مشهد ، كلاس پنجم دبسنان ،زمستان 79 ،پرسش نامه و مصاحبه و مشاهده

نتايج :عواملي كه باعث پرخاشگري مي شود عبارتند :

الف ) عوامل مربوط به خود دانش اموز : 1 بيتفوتي نسبت به خود مدرسه 2 _ نا منظم بودن به انجام تكاليف 3 _ پايين بودن بهره هوشي 4 – احساس خستگي و فرسودگي و وجود اضطراب روحي

ب ) عوامل مربوط به خانواده :1 _ بي سوادي والدين 2 _ فقر اقتصادي 3 _ نا مناسب بودن تغذيه 4 _ تربيت نادرست خانوادگي

ج ) عوامل مربوط به محيط تربيتي :1 _فقر فرهنگي 2 _ نامناسب بودن محيط زندگي 3 _ عدم استفاده درست از اوقات فراغت 4 _ عدم وجود دوست شاد

پيشنهد ها :

سعي كنيد براي دانش اموز در كلاس جايگاهي محوبي فراهم كنيد

به او اجازه محبت كردن را بدهيد

در كلاس مبادرت به انجام كارهاي گروهي كنيد

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۲/۱۳ساعت 14:27  توسط مدیروبلاگ - احمد غفاریان  |